Make your own free website on Tripod.com
Borang
KAJIAN MAKLUM BALAS MEMANFAAT CUTI DUA
HARI KALANGAN KAKITANGAN AWAM DAN BERKANUN
KERAJAAN NEGERI KELANTAN
SOAL-SELIDIK


A. Latar Belakang Jabatan/Badan Berkanun/Agensi:

1.1 Nama Jabatan:____________________

1.2 Klasifikasi:
[1] Jabatan Negeri
[2] Badan Berkanun
[3] Perbadanan Awam
[4] Penguasa TempatanB. Latar Belakang Responden:

2.1    Jantina:        [1] Lelaki    [2] Perempuan

2.2 Kumpulan perkhidmatan:
[1] Pengurusan dan Profesional
[2] Separa lktisas
[3] Sokongan

2.3 Taraf jawatan:
[1]Tetap
[2] Sementara
[3] Kontrak

2.3 Lama berkhidmat dengan Kerajaan Negeri:
[1] 0 - 5 tahun
[2] 6 - 10tahun
[3] 11 - 15 tahun
[4] 16 - 20 tahun
[5] Lebih 20 tahun

2.4 Umur:
[1] Kurang 20 tahun
[2] 20 - 29tahun
[3] 30 - 39tahun
[4] 40 - 49 tahun
[5] 50 tahun dan ke atas.

2.5 Suami/isteri anda bekerja di sektor:
[1] Kerajaan Negeri
[2] Kerajaan Persekutuan
[3] Swasta/Sendiri
[4] Selain di atas.

2.6 Anda bekerja ... :
[1] Dalam pejabat.
[2] Dalam dan luar pejabat.
[3] Luar Pejabat.

2.7 Suasana bertugas ... :
[1] Dalam bilik berseorangan
[2] Pejabat terbuka
[3] Perkhidmatan kaunter
[4] BebasC. Urusan Cuti:

3.1 Tujuan utama anda memohon cuti tahunan pada tahun 1995:

3.1.1 Urusan keluarga:
[1] Setiap bulan
[2] 2 - 3 bulan sekali.
[3] Tidak menentu.
[4] Tidak pernah.

3.1.2 Urusan Ilmu:
[1] Setiap bulan
[2] 2 - 3 bulan sekali.
[3] Tidak menentu.
[4] Tidak pernah.

3.1.3 Selain daripada urusan di atas:
[1] Setiap bulan
[2] 2 - 3 bulan sekali.
[3] Tidak menentu.
[4] Tidak pernah.

3.2 Tujuan utama anda memohon cuti tahunan untuk tempoh 6 bulan pertama pada tahun ini (1996):

3.2.1 Urusan keluarga:
[1] Setiap bulan
[2] 2 - 3 bulan sekali.
[3] Tidak menentu.
[4] Tidak pernah.

3.2.2 Urusan llmu:
[1] Setiap bulan
[2] 2 - 3 bulan sekali.
[3] Tidak menentu.
[4] Tidak pernah.

3.2.3 Selain daripada urusan di atas:
[1] Setiap bulan
[2] 2 - 3 bulan sekali.
[3] Tidak menentu.
[4] Tidak pernah.

4. Cuti Dua Hari Seminggu:

4.1 Adakah anda sedar tujuan perlaksanaan cuti dua hari seminggu?
[1] YA         [2] TIDAK

4.2 Adakah anda setuju dengan periaksanaan cuti dua hari seminggu?
[1] YA         [2] TIDAK

4.3 Sila tandakan urusan-urusan berikut yang berkaitan dengan anda pada hari Jumaat cuti mingguan:

(1) Menziarahi ibu bapa/keluarga. [1] YA [2] TIDAK

(2) Menziarahi sahabat handai. [1] YA [2] TIDAK

(3) Berkelah secara berkeluarga. [1] YA [2] TIDAK

(4) Menghadiri kelas pengajian agama. [1] YA [2] TIDAK

(5) Menyampai kuliah agama. [1] YA [2] TIDAK

(6) Mengikuti kelas al-Quran. [11 YA [2] TIDAK

(7) Menyertai kursus-kursus. [1] YA [2] TIDAK

(8) Membaca buku-buku di rumah. [1] YA [2] TIDAK

(9) Melakukan tugas menambah [1] YA [2] TIDAK
  pendapatan.

(10) Membeli-belah di bandar. [1] YA [2] TIDAK

(11) Menonton tv/tayangan video. [1] YA [2] TIDAK

(12) Menyertai kegiatan sukan/riadah. [1] YA [2] TIDAK

4.4 Sila tandakan urusan-urusan berikut yang berkaitan dengan anda pada hari Sabtu cuti mingguan:

(1) Menziarahi ibu bapa/keluarga. [1] YA [2] TIDAK

(2) Menziarahi sahabat handai. [1] YA [2] TIDAK

(3) Berkelah secara berkeluarga. [1] YA [2] TIDAK

(4) Menghadiri kelas pengajian agama. [1] YA [2] TIDAK

(5) Menyampal kuliah agama.  [1] YA [2] TIDAK

(6) Mengikuti kelas al-Quran.  [1] YA [2] TIDAK

(7) Menyartai kursus-kursus.  [1] YA [2] TIDAK

(8) Membaca buku-buku di rumah.  [1] YA [2) TIDAK

(9) Melakukan tugas menambah pendapatan. [1] YA [2] TIDAK

(10) Membeli-belah di bandar/pasartani. [1] YA [2] TIDAK

(11) Menonton tv/tayangan video. [1] YA [2] TIDAK

(12) Menyertai kegiatan sukan/riadah. [1] YA [2] TIDAK

4.5 Nyatakan tahap keselesaan dan kepuasan keda hasil daripada amalan cuti 2 hari seminggu.
[1] Amat selesa.
[2] Selesa.
[3] Tidak selesa.
[41 Amat tidak selesa.
151 Tidak pasti.

4.6 Adakah tugas-tugas anda semakin tertangguh hasil daripada amalan cuti 2 hari seminggu?
[1] Ya          [2] Tidak       [3] Tidak pasti.

4.7 Adakah terdapat program atau majlis ilmu di sekitar tempat anda?
[1] Ya          [2] Tidak       [3] Tidak pasti.

4.8 Jarak terdekat dari rumah anda ke tempat Kuliah Pagi Jumaat?
[1] 0 - 5 km
[2] 6 - 10 km
[3] lebih dari l0 km

4.9 Adakah anda benar-benar memanfaatkan cuti 2 hari tersebut sebagai mana yang dimaksudkan?
[1] Ya          [2] Tidak       [3] Tidak pasti.

4.10 Adakah benar dakwaan yang mengatakan cuti 2 hari seminggu memupuk sikap malas bekerja?
[1] Ya          [2] Tidak       [3] Tidak pasti.Pusat Kajian Strategik Negeri Kelantan
29 Rabiul Awal 1417/14 Ogos 1996