Make your own free website on Tripod.com
Penutup

Dari sini bolehlah disimpulkan di Negeri Kelantan ini menurut Perlembagaan Negeri Kelantan dan Perlembagaan Persekutuan tidak berlaku penyalahgunaan kuasa akibat mana-mana pemusatan kuasa kerana doktrin pengasingan kuasa dan konsep kawalan dan imbangan masih kukuh tertanam.