Make your own free website on Tripod.com
References

1. Perlembagaan Persekutuan

2. Perlembagaan Negeri Kelantan Darul Naim

3. R.H. Hickling - 'Suatu Tinjauan Umum Mengenai Perubahan Perlembagaan Di Malaysia: 1957 - 1977'

4. Yaacob Hussain Merican - 'Perkembangan Undang-undang Mengenai Pilihanraya di Malaysia

5. M. P. Jain -'Constitutional Remedies'

6. Tun Haji Mohd Salleh bin Abas -'Traditional Elements of The Malaysia Constitution'

7. F. A Trindade dan H.P. Lee - 'Sufflan's Contribution To Malaysia Constitutional Law'

.8. S. Jayakumar -'Constitutional Law Cases From Malaysia and Singapore'

9. L-A Sheridan & Harry E. Groves - 'The Constitution Of Malaysia'

10. Prof Ahmad Ibrahim - 'Sistem Undang-undang di Malaysia'