Make your own free website on Tripod.com
PENUTUP
Kerajaan Angkatan negeri Kelantan bertekad melaksanakan suatu dasar pemerintahan lslam yang menyeluruh dengan mematuhi konsep federalisme tanpa sebarang ketegangan antara kerajaan Negeri dengan Kerajaan Pusat yang masih dikuasai BN.

Namun begitu, bentuk dan perlaksanaan dasar dan program kerajaan Negeri sekarang, insya Allah menjurus kepada Islam sebagai ad-Din. Justeru itu, dalam menunai keperluan (hajiat) rakyat, kerajaan Negeri kini lebih melihat kepada keutamaan (awwaliyat) dan amalan jimat cermat.

I Januari 1994.