Make your own free website on Tripod.com

Objektif

    Merujuk kepada konsep penubuhan PKS, antara tujuan PKS diwujudkan adalah:

  • Penyumbang pemikiran ke arah pencapaian misi pembangunan sosial ekonomi politik Negeri Kelantan.
  • Menggabung keupayaan (skill) di kalangan masyarakat dan inovasi pentadbiran di dalam pentadbiran kerajaan.
  • Menggalak dan menjalankan kajian untuk dijadikan asas di dalam pembuatan keputusan Kerajaan.
  • Bergiat sebagai agensi yang memberi pandangan kedua (second opinion) kepada dasar, penubuhan dasar, rombakan dasar, penyelidikan program, rombakan program dan mungkin juga bentuk projek yang sesuai dilaksanakan.