Make your own free website on Tripod.com
ANALISA KAJIAN PENDAPATAN PENIAGA
BANDAR KOTA BHARU
BANDINGAN SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS BULAN RAMADHAN 1416
 
MUKADIMAH
Isu yang dipertuturkan umum ialah kecederungan berbelanja kalangan pengguna lebih tinggi pada bulan Ramadhan. Kesan daripada itu adalah peniaga pastinya memperolehi pendapatan yang lebih berbanding sebelum/ selepas Ramadhan.

Meskipun begitu, bukan semua jenis perniagaan yang memperolehi pendapatan lebih baik pada bulan Ramadhan. Keadaan ini bergantung kepada prioriti berbelanja kalangan pengguna, yang pastinya bukan semua barangan menjadi minat pengguna membelinya melebihi kadar biasa sepanjang bulan Ramadhan.

Oleh itu, kajian ini mendapati hanya jenis perniagaan yang berkait dengan suasana puasa dan hari raya sahaja memperolehi pendapatan melebihi daripada biasa pada bulan Ramadhan.

TUJUAN KAJIAN
KAEDAH KAJIAN
MASALAH SEMASA KAJIAN
HASIL KAJIAN
RUMUSAN