Make your own free website on Tripod.com
TUJUAN KAJIAN
(1) Mengenalpasti jenis-jenis perniagaan yang memberi perkhidmatan kepada pengguna yang menjalankan perniagaan di Kota Bharu.

(2) Mengenalpasti jenis-jenis perniagaan yang memperolehi pendapatan yang berbeza di antara bulan-bulan sebelum, semasa dan selepas Ramadhan.

(3)Menemukan jenis-jenis perniagaan yang tertinggi mengalami perubahan pendapatan antara bulan sebelum, semasa dan selepas Ramadhan.

(4) Merumuskan gelagat pengguna dalam konteks pelbagai jenis barangan/perkhidmatan pengguna sepanjang bulan-bulan sebelum, semasa dan selepas Ramadhan.