Make your own free website on Tripod.com

Sejarah Penubuhan

    Gagasan penubuhan PKS adalah bertolak daripada keperluan satu pusat pemikiran secara bebas untuk membantu kerajaan di dalam pembuatan keputusan yang berorientasikan asas kajian yang kukuh. la juga akan menjamin kestabilan dan penerusan Kerajaan Kelantan ke arah melahir masyarakat sejahtera, stabil dan berwibawa.

    Sesunggubnya sejarah penubuhan PKS adalah berikutan cadangan parti pemerintah kerajaan Negeri yang kemudiannya dibincang diperakui oleh Jawatankuasa Perancang, Kewangan dan Petadbiran dalam mesyuaratnya kali ke-3 tabun 1991.

    Perakuan Jawatankuasa Perancang itu adalah bersekali dengan peruntukan kewangan menggunakan peruntukan Kerajaan sebanyak RM150,000.00 di bawah butiran B.04/42000 untuk perjalanan bagi tahun 1992 atas kadar sumbangan RM12,500 sebulan.